tg

Ти Энд Жи ХХК

“T & G” ХХК нь 1996 онд байгуулагдсан, барилгын зураг төслийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм.

Тус компани анх дөрвөн хүний бүрэлдхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бол одоо үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, барилгын зураг төслөөс гадна барилгын материалын импорт, үйлдвэрлэл эрхэлж, 50 гаруй хүнийг ажлын байраар ханган ажиллаж байна.

Өнгөрсөн хугацаанд бид нийслэл болон хөдөө орон нутагт баригдах нийт 200 гаруй барилга объектын зураг төсөл боловсруулах ажлыг гүйцэтгэсэн бөгөөд үүнээс 70% нь баригдаж ашиглалтанд ороод байна.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Бүх сэтгэгдэлийг үзэх