20150602111717895_300_282_1_0

Dale Carnegie Training

Байгууллагууд өөрийн алсын хараа, үнэт зүйлс, стратегийн төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн, ажлын өндөр гүйцэтгэлтэй, урам зоригтой ажиллах ажилтантай болохыг хүссэн үедээ Дэйл Карнеги Трэйнингд ханддаг.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Бүх сэтгэгдэлийг үзэх