logo gsmi

Global Strategic Management Institute

Глобал стратегийн удирдлагын институт байгуулагдсан цагаас хойш тасралтгүй Компанийн засаглалын тогтолцоог нэвтрүүлэх, сайжруулах, байгууллагын стратегийн төлөвлөгөө боловсруулах болон  менежментийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхийн зэрэгцээ удирдлагыг чадавхжуулах захиалгат болоод ээлжит   сургалтуудыг бизнесийн салбаруудад  амжилттай үзүүлсээр ирсэн туршлагатай.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Бүх сэтгэгдэлийг үзэх