pdc

PreciDent Aesthetic Dental Clinic

Прецидент гоо сайхны шүдний эмнэлэг нь 2012 оны 6-р сард байгуулагдсан бөгөөд Япон, Америк, Солонгос зэрэг орнуудад мэргэжил дээшлүүлсэн туршлагатай эмч нар ажиллаж байна.
Манай эмнэлэг нь Германы 3D CAD/CAM аппарат, Япон, Америк, Солонгос, Швейцарийн шүдний материал, дэлгэмэл болон дижитал рентген аппаратыг эмчилгээ үйлчилгээндээ ашиглаж байна.

Мөн Япон улсны Shofu Корпорацийн албан ёсны гэрээт эмнэлэг бөгөөд тус корпорацийн олон улсын стандаотад нийцсэн чанартай материал, тоног төхөөрөмжийг өөрийн эмнэлэгтээ нэвтрүүлэн үйлчлүүлэгчиддээ хүргэж байна.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Бүх сэтгэгдэлийг үзэх