selenge

Сэлэнгэ Пресс ХХК

Бид хэвлэлийн үйлдвэрлэлийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, хэвлэлийн техник технологио сайжруулах, ажлын үр бүтээлийг дээшлүүлэх, чанаржуулахад ихээхэн анхаарч 2010 онд Япон улсын нэр хүнд бүхий RYOBI фирмийн дөрвөн өнгийн B2 форматын Ryobi 750 офсет хэвлэлийн машин, Horizon фирмийн цуглуулгын машин, ном наах халуун цавуун бэхэлгээний машин, нугалааны машин, цаас хээлэх машин, 2011 онд Япон улсын KOMORI фирмийн таван өнгийн B2 форматын Enthrone 29 өндөр хүчин чадал бүхий офсет хэвлэлийн машин зэрэг тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлээд байна.

Харилцагчийн сэтгэгдэл

Бүх сэтгэгдэлийг үзэх